top of page
plakát automat na dětské potřeby
automat na dětské potřeby
automat uživatelský pohled
automat displeje
automat ovládání
automat vznik projektu
automat nabíjecí schránky
automat výdejní prostor
automat platební terminál
automat návrh rozložení
automat hledání konceptu
automat skici
automat servisní přístup
automat vnitřní moduly
automat okotovaný výkres
automat model na klauzury

AUTOMAT NA DĚTSKÉ POTŘEBY

venkovní inventář

9.semest 2017/2018

Průmyslový design, FA ČVUT v Praze

ateliér Tvarůžek/Blaha

vedoucí práce MgA. Martin Tvarůžek

 

Síť automatů umísťěných na hřištích, v parcích
a dalších místech s vysokou koncentrací rodičů
s malými dětmi. V automatu je možné zakoupit zboží k uspokojení základních potřeb. Pleny,
vhčené ubrousky, kapesníčky, vodu, přesnídávky, lžičku, náplast, desinfekci a další důležité věci, které občas chybí i starostlivému rodiči a místo
příjemného odpoledne venku musí chvátat domů nebo do drogerie. Automat má také dva boxi s připojenými konektory pro ohřívací lahve nebo nabíjení drobné elektoniky. Veškeré ovládání a informace poskytuje displej. Automaty lze vyhledat skrze aplikaci.

bottom of page