top of page
Elva se sklem
skleněné baňky
fousova_magdalena_02e
fousova_magdalena_05e
fousova_magdalena_06e
Elva model3
Elva model4
Elva model2
Elva model1
technický výkres
řez žebrem
žebro nárys
žebro bokorys
žebro půdorys
vizualizace 1

ELVA

litinový radiátor

5. semest 2015/2016

Průmyslový design, FA ČVUT v Praze

ateliér Tvarůžek/Fiala

vedoucí práce MgA. Martin Tvrůžek

Elva je odpovědí na otázku, jak využít radiátor v období, kdy ho nepoužíváme, což je velká část roku. Vložené skleněné baňky jsou dekorativní i praktické. Jejich naplnění úzce souvisí s funkčností radiátoru, v době, kdy sálá teplo a kdy je studený. Například esenciálním olejem, solným roztokem, květinami. Baňky je možnévyjmout a snadno umýt. Libovolně lze měnit jejich počet, kompozici, obměňovat barvy nebo samotný materiál a místo skla použít pro děti baňky z umělé hmoty. Baňky mohoutaké nahradit dřevěné čočky, hřejivé a uklidňující. Elva je smyslným vybavením interiéru.

Celý radiátor je poskládán jen z jednoho designu žebra, což je výrobně výhodně, protože forma je velice drahá. Ač se na první pohled zdá, že se střídápravé a levé žebro, které pak svírají baňku, není tomu tak. Jedná se o tasamá žebra, z nichž je ale každé druhé převrácené spodkem vzhůru. Takové otáčení je povolené, horní a dolní závity jsou stejné. Co nelze, je otáčení žebra pravou stranou vlevoa obráceně. Závity se od sebe stranově liší, aby jeden zapadal do druhého a žebra se spojila.

Elva je navržena pro výrobu tradiční metodou odlívání litiny do dvoudílné formy s pískovým jádrem. Zadavatelem semestrální práce byla firma Viadrus. Zachovala jsem její výrobní standardy, jako je síla materiálu, rozteč os, minimální úkosy, maximální rozměry formy a objem žebra.

Elva is an answer the question: "How to have benefits from the radiator for much of the year when we do not use it."

 

The embedded glass flasks are decorative and functional. Their fulfillment is variable and fulfills different goals that change over the course of the year. Through essential oil, salt water, flowers, etc. Flasks can be easily removed and washed. The number of elements and their colors can change the composition of the whole. For children use plastic instead of glass. Flasks can also replace wooden lenses, warm and soothing. Elva is a sensual interior element.

 

The whole radiator is composed of only one rib design, which is important for production because the mold is very expensive. Although at first glance it appears that the right and left ribs alternate, which then closes the flask, it is not. These are the same ribs, but each other is inverted upside down. Such rotation is permitted, the upper and lower fittings are the same. What cannot be done is turning the rib right side to the left and vice versa. Each piece is different and they fit together.

 

Elva is designed for the traditional production of Viadrus, castings into a two-piece mold with a sand core. I have maintained manufacturing standards, such as material strength, axis spacing, minimal bevels, maximum mold dimensions, and rib volume.

bottom of page